Hoveddel Side topp

Åshild Hanne Larsen

CIO, Statoil

Transitioning to a more digital Statoil

Sigbjørn Berlaup Pedersen

Chief Enterprise Architect, Wintershall Holding GmbH and Ass. Professor, UiS Business School

Industri 4.0 og den norske olje- og gassindustrien 

Germany is the only country in Europe that has not experienced decline in its manufacturing industry sector. The export of German manufactured goods is increasing, even to China and the rest of Asia. How is Germany doing this?  One answer is INDUSTRIE 4.0. This is the German strategic initiative to take up a pioneering role in the digitalization which is currently revolutionizing the manufacturing industry sector. INDUSTRIE 4.0 is a part of the Germanys High-Tech Strategy 2020 Action Plan which has helped Germany to continuously improve its manufacturing performance.

 

Is there something the Norwegian Oil & Gas Industry can learn from this?

 

Torbjørn Kjus

oljeanalytiker i DNB Markets

Forestill deg at du er tilbake i 1990

Forestill deg at du er tilbake i 1990. Forestill deg også at du på det tidspunktet er hellig overbevist om at ti år «nede i veien» vil global etterspørsel etter olje slutte å vokse og faktisk begynne å falle. Dette fordi verdens økonomiske vekst vil bli mindre energi-intensiv. Samtidig blir elektriske biler konkurransedyktige mot bensin og diesel og begynner å stjele andeler fra den største sektoren i oljemarkedet. I tillegg begynner verdens politikere å regulere mulighetene for å fortsette å konsumere fossil energi.

Ettersom du er sikker på at global etterspørsel etter olje snart vil begynne å falle argumenterer du sterkt for at verden må slutte å investere i nye oljeprosjekter. Du argumenterer for at dersom verden fortsetter å investere i olje vil vi ende opp med store «strandede aktiva» med null verdi ettersom etterspørselen etter oljeprodukter vil begynne å falle. Forestill deg deretter at du fikk hundre prosent rett i din tese om fallende etterspørsel etter olje.

Forestill deg deretter at alle hørte på deg og sluttet å investere i olje etter 1990. Og nå kommer den interessante delen av dette tankeeksperimentet. Hva ville ha skjedd med oljeprisen i et slikt scenario? Mange ville nok intuitivt ha svar at oljeprisen ville ha falt i samsvar med fallet i etterspørselen. Men det svaret ville ha vært helt feil. Hvorfor er det slik?

Tone Bekkestad

meteorolog og teknologientusiast

Bli grønn med sorte tall

Hvordan kan man bli mer miljøvennlig og samtidig spare penger? I dette engasjerende foredraget vil Tone Bekkestad gi deg eksempler på hvordan IoT (Internet of Things) blir en viktigere del i vår hverdag og hvordan IoT hjelper til å minske forbruket. Hun kommer også inn på energieffektivisering, nytenking, innovasjon og nye forretningsmodeller i forskjellige industrier. Tone kommer også med noen morsomme eksempel på «nudging».

Kristin Pettersen

ConocoPhillips

Maximizing daily oil thru Ekofisk by optimization decision support with “data mining” real time production information

The Production Delivery Center team at ConocoPhillips are acknowledged for to-date success on maximizing daily oil to sales resulting from Integrated Operations and Continuous Improvement initiatives implementation of the past 10 years. To take the daily “bbls hunt” into an even more effective future work process, we have engaged with Solution Seeker to build data “mining” algorithms and structure vast amount of daily production data into decision support information.

Therese Rannem

Prosjektleder VNG GO

VNG GO – Digitalisering i et greenfield-scenario

Ledelsen i VNG Norge initierte høsten 2016 et prosjekt for å identifisere nye operasjonsmodeller for en subsea-operatør muliggjort av digitalisering. Rannem skal beskrive hvordan VNG Go har gått frem for å identifisere relevante drivere innen Industri 4.0, involvert resten av organisasjonen og gjort relevante funn tilgjengelige for utbyggingsprosjekt og driftsorganisasjon for Pil & Bue-feltet.

Therese er en erfaren geofysiker som til daglig arbeider med de-risking av prospekter gjennom seismisk dataanalyse og bergartsfysisk modellering. Hun har vært involvert i Pil & Bue-prosjektet fra starten av, både med seismisk prosessering og modning av prospektet. Hun er nå engasjert for å sikre at VNG Norge er oppdatert på relevante muligheter digitalisering gir et oljeselskap.

Hilde Reve og Kjetil Øgreid

IT Manager - Business Development og Data Management Manager i Aker BP

Konsolideringer innen olje og gass og veien videre for Aker BP

Aker BP har de siste årene gjennomført flere sammenslåinger med andre selskap på norsk sokkel, senest i mellom BP Norge og Det norske oljeselskap.  Foredraget tar for seg drivere for dette og hvordan dette har blitt gjennomført, samt viktige suksessfaktorer for veien videre.

Kjetil Øgreid er leder for Data Management i Aker BP. Han har lang fartstid i fra forskjellige roller innen BP Norge, senest som IT&S leder i Norge for BP. Hilde Reve er prosjektleder for implementering av SAP i Aker BP. Hun har jobbet i oljebransjen siden 2000, og hatt ulike stillinger innen IT og andre avdelinger. De siste årene har Hilde jobbet som IT Manager for Marathon Oil Norge, og leder for forretningsutvikling i Aker BP.

Frode Odinsen

Technology Strategist - Oil&Gas, Microsoft

Digital Transformation in Oil&Gas - The Bigger Picture

The Oil & Gas Industry is asking how can digitalization play a bigger role in driving LEAN, Efficiency and Growth. The three main questions around Digitalization in upstream is currently How can digital technologies enable oil and gas companies to increase recovery, reliability and safety?,  How can oil and gas companies use digital technologies to optimize performance across business units?, How can oil and gas keep IT lean and accelerate digital innovation?

Frode has many years of experience applying technology to advanced business challenges in several international industrial players. Currently working with the largest O&G players on NCS.

Frode Kipperberg

Senior Solution Architect, RES

Mining the gaps to secure the agile workforce and truly support digital transformation in Energy sector

RES & CEGAL helps energy companies with strong solutions to mine the “gaps” by determining the sweet spot between safety, productivity and cost effectiveness. Access Management combined with Context security is key element delivering services and focus operations for the greatest benefit of the energy business.

Frode har langt fartstid fra IT bransjen, og de seneste årene som Solution Engineer i RES. Men bakgrunn fra end-user-computing og ITSM har fokus de seneste årene vært innen sikkerhet, automasjon og access management der digital transformasjon, brukeropplevelse og forrestningsverdi alltid står i fokus. Dette ledet til hans arbeid for RES som leverer rammeverk for access management, sikkerhet og automasjon, rammeverk som forenkler veien mot digitalisering for alle bransjer, og møter utfordringer vi alle står overfor i dag med f.eks cybersecurity trusler. Gjennom sitt arbeid for RES har han vært involvert i mange prosjekter innen ulike bransjer, og sammen med CEGAL har RES som underleverandør og teknologipartner bidratt med viktige komponenter i løsninger som [email protected]

Jan Tore Sørensen

senior sikkerhetsarkitekt, Mnemonic

EMP Secure (høysikret IT-drift) som svar på den digitale transformasjonen. (Kundecase fra internasjonalt oljeselskap X)

Jan Tore Sørensen arbeider som sikkerhetskonsulent i Mnemonic. Han arbeidet i flere år som analytiker i Mnemonic, Managed Security Services. Han har vært deltagende i håndtering av flere sikkerhetshendelser hos norske og utenlandske virksomheter. Jan Tore Sørensen har meget god kompetanse innen nettverks- og sikkerhetsteknologier for prosessnett, og arbeider nå som sikkerhetsarkitekt med oppdrag innenfor hendelseshåndtering, revisjon, design og sikring av prosessmiljø.

 

Magne Torsvik

Team Lead Production Engineer Brage, Wintershall

Becoming a leading operator by utilizing mobile technology to digitize core production processes

Wintershall Norge invests in the best technology to ensure the cleanest and most efficient production of oil and gas across the whole operation. By using state of the art production monitoring technology on smartphones we ensure the safest and most efficient offshore operations and the ability to utilize our best resources wherever they are for problem solving in a continuous improvement oriented environment.

Worked with production optimization on Veslefrikk, Statoil from 2007 to 2012. Joined Brage in 2012 and followed Brage from Statoil to Wintershall. Currently responsible for the production engineering discipline on Brage.

Atle Jensen

Kapabl/Sintef Raufoss

Konkurransefortinn gjennom automatiserig

Atle Jensen har jobbet i Sintef Raufoss Manufacturing gjennom 15 år og startet nylig sitt eget innovasjonsselskap som jobber tett med Sintef Raufoss. I mange år har han jobbet med innovasjon og forretningsutvikling, og siste tre årene spesielt rettet mot Industri 4.0/Digitalisering.

KAPABL AS er et innovasjonsselskap som eies av Atle Jensen tidligere ansatt i Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) hvor han de siste årene har jobbet nasjonalt og internasjonalt innen «industri 4.0» og Digitalisering. Atle har vært med i arbeidsgruppen for etablering av Toppindustrisenteret på Kongsberg som er linket til Kongsberg Digital, og han har vært involvert i den nasjonale Katapult-ordningen og i Klynger som omstillingsmotor der BigData med NCE Smart Energy står sentralt.

Helen Ratcliffe

Assistant Vice President, Cognizant

Helen has over 25 years of global experience from Maersk, Chevron and Shell and has been instrumental in the development of the digital oilfield concept striving to bring technology to transform upstream operations. She will share Cognizant’s point of view on the digitalization opportunities in the industry, in combination with customer examples.

Prashant K. Soni

Business Development Leader - DigitalizationDNV GL Oil and Gas – Region Norway

Tackling real world costs, safety and trust challenges with virtual tools

Though the oil and gas industry has already been leveraging on digital technologies for some time, it has mostly focused its efforts on increasing efficiency, reducing costs and maximizing standardization. For the sector which collects enormous amount of data, the greatest opportunity lies in exploiting its “bites capital” adequately by maintaining data quality, aggregating data and conducting meaningful analyses. At DNV GL we are evolving our businesses and services to match the need of our customers be it digital twins or creating mobile gateways to establish a direct connection to an asset. We aim at partnering with them by investigating together which new solutions can or must be deployed in the prospect of long-term growth. With the launch of our Veracity Platform DNV GL will be a data custodian holding data from across companies and industries and we aim to provide a quality and relevance that allows for analytics and decision making.

Prashant Soni has more than 10 years of experience in Oil and Gas sector covering both technical and commercial aspect among other business strategy development and key customer management. He has a master of technology degree in 'Offshore Technology' along with a PhD in 'Hydrodynamics of Slender structures'. He held a number of manager positions in DNV GL and at present focusing on accelerating digitalization & innovation efforts in Oil and Gas Norway by engaging customers, digitizing services, building in-house capabilities and business models.

Stig Alstedt

Teknologidirektør i Hewlett Packard Enterprise

En endringsreise: Hvordan O&G kan lære av bilbransjen om hvordan effektivt utnytte store datastrømmer til å rasjonaliserdriften og utvikle nye tjenester

Som bransje har bilindustrien nylig vært gjennom en kraftig modernisering i den grad at dagens kjøretøy mer minner om rullende datarom mer en tradisjonelle biler. Men dette er bare begynnelsen. Bransjen arbeider nå med å håndtere informasjonsflyt på «bilnivå», men store gevinster venter når man kan kan se på hele flåter. Hvordan kan O&G gjøre det samme på et prosessanlegg? Eller en hel plattform?

Stig Alstedt er teknologidirektør i Hewlett Packard Enterprise, og etter mer enn tjue år i IT-bransjen jobber han mye med å gjøre vanskelige idéer og konsepter forståelige for et større publikum.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn