Hoveddel Side topp

07:45

Registration

08.20

Computerworld ønsker velkommen til Energyworld 2017

Redaktør i Computerworld, Michael Oreld

08.25

Joint session - Sal 1

Transitioning to a more digital Statoil (NO)

Åshild Hanne Larsen, CIO og SVP Corporate IT i Statoil

Les mer om foredraget her. 

09.00

Joint session - Sal 1

Industri 4.0 og den norske olje- og gassindustrien (NO)

Sigbjørn Berlaup Pedersen, Chief Enterprise Architect, Wintershall Holding GmbH and Ass. Professor, UiS Business School

Les mer om foredraget her.

09.30

Break

09.50

Parallel session - Sal 2

Maximizing daily oil thru Ekofisk by optimization decision support with data mining real time production information

Kristin Pettersen i ConocoPhillips

Les mer om foredraget her.  

09.50

Parallel session - Sal 3

Digital Transformation in Oil&Gas - The Bigger Picture (NO)

Frode Odinsen, Technology Strategist - Oil&Gas, Microsoft

Les mer om foredraget her.

10.20

Break

10.50

Parallel session - Sal 2

Becoming a leading operator by utilizing mobile technology to digitize core production processes (NO)

Magne Torsvik, Team Lead Production Engineer Brage, Wintershall

Les mer om foredraget her.

 

10.50

Parallel session - Sal 3

EMP Secure (høysikret IT-drift) som svar på den digitale transformasjonen. (Kundecase fra internasjonalt oljeselskap X)

Jan Tore Sørensen, senior sikkerhetsarkitekt i Mnemonic

Les mer om foredraget her.

11.20

Break

11.40

Joint Session - Sal 1

Forestill deg at du er tilbake i 1990 (NO)

Torbjørn Kjus, oljeanalytiker i DNB Markets

Les mer om foredraget her.

12.20

Joint Session - Sal 1

Bli grønn med sorte tall (NO)

Tone Bekkestad, meteorolog og teknologientusiast

Les mer om foredraget her.

12.50

Lunch

13.40

Parallel session - Sal 2

VNG GO – Digitalisering i et greenfield-scenario (NO)

Therese Rannem, prosjektleder for VNG GO i VNG Norge

Les mer om foredraget her.

13.40

Parallel session - Sal 3

En endringsreise: Hvordan O&G kan lære av bilbransjen om hvordan effektivt utnytte store datastrømmer til å rasjonalisere driften og utvikle nye tjenester. (NO)

Stig Alstedt, teknologidirektør, HPE Norge

Les mer om foredraget her.

14.10

Break

14.30

Parallel session - Sal 2

Konsolideringer innen olje og gass og veien videre for Aker BP (NO)

Hilde Reve og Kjetil Øgreid, SAP Project Manager og Data Management Manager i Aker BP

Les mer om foredraget her.

14.30

Parallel session - Sal 3

Mining the gaps to secure the agile workforce and truly support digital transformation in Energy sector (NO)

Frode Kipperberg, Senior Solution Architect i RES

Les mer om foredraget her.

 

15.00

Break

15.15

Parallell session - Sal 2

Helen Ratcliffe, Assistant Vice President, Cognizant (ENG)

Les mer om foredraget 
her.

15.15

Prallel session - Sal 3

Tackling real world costs, safety and trust challenges with virtual tools (ENG)

Prashant K. Soni , PhD. Business Development Leader - Digitalization, DNV GL Oil and Gas – Region Norway

Les mer om foredraget her.

15.45

Break

15.55

Joint session -  Sal 1

Konkurransefortinn gjennom automatisering

Atle Jensen, Kapabl/Sintef Raufoss

Les mer om foredraget her. 

16.25

End of conference

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn