Hoveddel Side topp

Thina Margrethe Saltvedt

Senior advisor, Sustainable Finance Group i Nordea

Et marked i endring og det grønne skiftet i oljen

Oljeprisen stiger, og så lenge man er avhengig av oljen vil den fortsette å være en viktig faktor. Avhengigheten av oljen kan derimot avta de neste fem til 10 årene, og det vil være viktig å se etter det positive, også i oljemarkedet. Blir vi for sene på å reagere på endringene i markedet kan vi bli akterutseilt.

Thina Margrethe Saltvedt jobber nå som Senior advisor, Sustainable Finance Group i Nordea og sitter i Klima- og Miljøministerens Klimaråd. Tidligere jobbet hun som sjefanalytiker makro/olje i avdelingen for Global Research i Nordea Markets. Før hun startet i Nordea jobbet hun i Norges Bank. Thina har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.

Farouk Al-Kasim

Geolog

Scepticism that turned into a great blessing

Farouk Al-Kasim har blitt kalt det mest verdiskapende individet i Norges historie. På 60-tallet kom han fra Irak og begynte som rådgiver for Industridepartementet. Han jobbet spesialt med utviklingen av regelverket for norsk olje- og gassproduksjon og ble senere direktør for ressursforvaltning i Oljedirektoratet.

Egil Tjåland

Instituttleder, geovitenskap og petroleum, NTNU

Digitale og automatiserte løsninger for olje og gass

Foredraget vil gi en oversikt over hvordan NTNU ønsker å bidra til å øke lønnsomheten på norsk sokkel ved å finne løsninger innen digitalisering og automatisering innen nøkkelområder i oljeindustrien. Dette gjøres ved å etablere tverrfaglige team som sammen vil forske på relevante problemstillinger der digitalisering og automatisering vil kunne gi en effektiviseringsgevinst for oljeindustrien. Disse teamene vil bestå av PhD-studenter, professorer ved relevante fagmiljø ved NTNU, samt eksperter fra oljeindustrien.

Egil Tjåland er utdannet sivilingeniør fra NTNU (NTH) i 1986 innen geofysikk, deretter 3 år som geofysiker i BP Norge. Etter doktorgrad innen geofysikk i 1994 ved NTNU (NTH) begynte han som førsteamanuensis Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk. I de siste 5 årene har Tjåland vært instituttleder ved hhv Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (2013-2016), og ved Institutt for geovitenskap og petroleum fra 2017 til nå.

Ove Ryland

Daglig leder i EPIM

Konkraft rapporten – hva nå?

Konkraft rapporten setter målbildet for digitalisering i Olje og Gassbransjen. EPIM utfordrer sine medlemmer og leverandører på hva neste steg skal være.

Ove Ryland har ledet EPIM fra den spede begynnelse for 10 år siden til den viktige rollen EPIM spiller i dag. Han er en ivrig pådriver for å effektivisere bransjen.

Per Kåre Foss og Ulrich Homann

Chief Engineer IT in Statoil ASA og Distinguished Architect i Microsoft

Statoils digitalisation journey

Statoil is in the midst of a digitalisation journey, utilizing technology to become an industry leader on safety, security and sustainability. Statoil is working towards becoming a truly data driven company through lean processes, leveraging data to minimise downtime and maximize recovery, underpinned by a broad suite of digital competencies. Statoil will take us through their digitalisation journey, and how they are building a data platform in Azure that acts as a technical enabler for their 6 digitalisation initiatives.

Svein Bjørnstad og Jan Eivind Danielsen

Vice President IM&IT i Fred. Olsen & Co og digitaliseringsrådgiver i Bouvet Norge AS

Kom i gang med digitalisering

Mange digitaliseringscaser krever at man kan se sammenhenger i datasett fra ulike applikasjoner og få ulike prosesser til å samspille bedre, gjerne automatisert. Å få til dette krever at ulke disipliner samspiller på en smart måte. Dolphin Drilling og Bouvet har samarbeidet om å teste ut ulike teknologier for å knytte sammen industri IOT med sentral datalagring, rapportering, analyse og vedlikeholdsoptimalisering. Foredraget tar sikte på å dele erfaringer og anbefalinger til andre i samme situasjon.

Svein Bjørnstad har 25 års ledererfaring fra ulike virksomheter innen flybransjen, varehandel, programvarehus og energi/O&G.
Han har inngående erfaring og resultater innen innovasjon, automasjon og Business Intelligence/analyse. På slutten av 1990-tallet var han ansvarlig for en av de tidlige digitale transformasjoner i Norge gjennom digitalisering av Braathens S.A.F.E.’s kjerneprodukt,- utvikling av e-pass billettløse reiser. Produktet ble senere solgt til SAS som Travelpass (TPC).
Han etablerte selskapet Braathens IT som han ledet i 10 år, og er i dag en del av ledelsen av Fred. Olsen relaterte virksomheter.

Rune Magnus Lundetræ og Alexander Tharaldsen

Deputy CEO & CFO, Borr Drilling og Business Development Manager, Cegal

World’s leading premium jack-up player in the making

Borr Drilling is an international drilling contractor that owns and operates jack-up rigs of modern and high-specification designs. With a low-cost base, a strong and experienced organizational culture, combined with a unique capital structure, Borr Drilling is built to make a difference.
By competing for contracts in a global marketplace, the need for agile and lean ICT solutions has been imperative. With offices in Dubai and Oslo, in addition to rigs operating in harsh and remote locations, ICT decision making is crucial for our operation.

Before joining Borr Drilling in December 2016, Rune Magnus Lundetræ worked as Managing Director of DNB Markets. He previously worked at Seadrill Ltd for eight years, serving as CFO from 2012 to 2015. Mr. Lundetræ holds a MSc of Accounting and Finance from the Norwegian School of Business and Economics (NHH) and London School of Economics. He is a Norwegian citizen and lives in Oslo.

Alexander Tharaldsen joined Cegal in 2010. Alexander Tharaldsen has for the last ten years designed and implemented Enterprise IT solutions for the oil and gas industry, working as a Solutions Architect for HP Enterprise Services and Cegal. Alexander holds certificates of excellence from major technology vendors like Microsoft, VMware and Citrix.

Arvid Meland og Ingemar Johansen

Service Development Lead i Wintershall Norge AS og Senior Business Advisor i Sopra Steria AS

Implementering av Service Management-prosesser tilpasset oljeindustriens behov

Ledelsen i Wintershall Norge initierte i 2014 et program for å revidere service management prosessene og innføre ny systemstøtte. Meland og Johansen vil presentere hvordan Wintershall Norge sammen med selskapets hovedkontor i Tyskland har designet og implementert en løsning som nå vil dekke hele konsernet. Prosessene dekker livssyklusfasene fra strategi til operasjonalisering inkludert kontinuerlig forbedring. Løsningen bidrar til å redusere operasjonell risiko, optimalisere støtte for forretningsprosessene og maksimere verdiskaping gjennom gode analyse og beslutningsprosesser.

Arvid er ansvarlig for tjenesteutvikling innenfor informasjonstjenester i Wintershall Norge. Ingemar har hatt rollen som prosjektleder i perioden som programmet har pågått.

Simon Williams

Systems Engineer Manager EMEA, Palo Alto Network

Swimming with sharks – securely digitizing the oil and gas sector

With increasing pressure to digitize and revitalise business processes in the oil and gas sector, finding secure ways to protect and share data and infrastructure has to be the number one priority. Simon Williams will reflect on challenges, key priorities, and best practices to address this predicament.

Simon Williams has over 20 years of front-end experience in the IT and Network Security industry. Currently engaged as a Security System Engineer Simon is instrumental in educating and instructing the Palo Alto Network’s channel partner community and their customers on effective digital security solutions.

Charles van Hulzen

Director Energy  & Utilities, Huawei Enterprise Western Europe

LTE Connectivity replaces wifi in the Oil&Gas industry 

Currently all personnel of Oil&Gas companies work with their laptops in the offices. Mainly because there is no connectivity outside on the plant, rig or Vessel if ATEX is involved. With Huawei’s solution, eLTE will replace WIFI on the plant to get direct secured connection to the Network of the Oil&Gas company without going through the Core systems of an operator. Data is handled locally like you have now with WIFI. Latency is very short and 5G will help with the connectivity and capacity of the new network.

Charles van Hulzen serves as the solutions director of Huawei’s Energy and Utility sector in West Europe . He joined the company in early 2015 to lead Huawei into the Enterprise market of Oil&Gas, Power Electric and Renewable solutions. His current focus is to position Huawei as one of the successful companies in leading new ICT through connectivity and IoT in developing solutions to the industry of Energy and Utility.
Before joining Huawei, he has served as a member of the Global Shell team for CGI, one of the key application supplier in outsourcing the Retail cards business.
His key challenges are to show the industry the need of connectivity for more efficient production in a safer controlled environment. Making use of energy saving new technology and faster processing. This all growing into new cloud models.

Charles has a Master degree in computer science from Nijmegen University in the Netherlands. Since 1997 he has served various management positions and has led several teams in innovation and usage of new technology.

Kjetil Kalager

Executive Advisor i CGI

Virkeligheten digitaliseres og gir mulighet for en mer effektiv og sikker hverdag

Alt omkring oss er i ferd med å bli digitalisert ved hjelp av sensorer og kameraer. Til og med mennesker digitaliseres. Nykommere utfordrer etablerte bransjer ved å samle og bruke data på nytenkende måter. Med eksempler fra konkrete kundeprosjekter forteller CGI hvordan data fra nye kilder gjør det mulig å utnytte informasjon og snu opp ned på arbeidsprosesser og tjenester. Hvorfor er innovasjon og utvikling av nye konsepter blitt så mye enklere og billigere, og hvordan kan vi komme i gang?

Kjetil Kalager er Executive Advisor i CGI innen innovasjon, kunstig intelligens, maskinlæring og avansert analyse. Han arbeider i dag med tilrettelegging og governance for å få samle og strukturere data. Dette gir grunnlag for å drive innovasjon og utvikling i samarbeid med ledere og spesialister. 

Geir Inge Davidsen og Olav Espedal

Politioverbetjent, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Corporate Security Manager, Hatteland

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppdaterer deg om trusselbildet mot olje- og gassindustrien

Risikoen for at noen vil forsøke å stjele sensitiv informasjon er høyst tilstedeværende. Men er det konkurrenter eller utenlandske etterretningstjenester man står ovenfor? Og hva med aktører som kanskje ønsker å skade virksomheten eller personellet som jobber der? Hva bør man være klar over, og hvilke forholdsregler bør man egentlig ta i pågående digitaliseringsprosesser?

PST setter søkelyset på trusselbildet

Thomas Hoff Hansen og Camilla Nylund

Plattformsjef Alvheim, Aker BP ASA og Managing Director, Optilift AS

Sikkerhet og effektivitet som resultat av automatisering

Digitaliseringsprosjektet i AkerBP har som mål å oppnå mer effektive og sikrere operasjoner gjennom automatisering av kritiske arbeidsoperasjoner. Ved å ta i bruk ny teknologi skal antall unødvendige arbeidsoppgaver reduseres slik at man frigjør ressurser til å øke både effektiviteten og kvaliteten på oppgavene - og dermed opprettholder et høyt sikkerhetsnivå. Mer effektive arbeidsoperasjoner gir bedre flyt, mindre press og færre feil. På denne måten får digitalisering en direkte positiv effekt på kvaliteten i utførelsen og dermed også sikkerheten.

Teknologiselskapet OptiLift har utviklet en avansert sensorteknologi som monteres i bomtuppen på kranene. Teknologien bidrar til sikrere og mer effektive kran- og løfteoperasjoner, i tillegg til effektivisering og optimalisering av logistikkplanlegging. Det benyttes vision-teknologi og kunstig intelligens for blant annet å oppdatere automatisk hvor gods befinner seg mellom landbase og plattform, uten bruk av merking eller elektroniske tags. Systemet skal i disse dager piloteres av AkerBP ved offshore-installasjonene Alvheim og Ivar Aasen, samt Asco base i Tananger. Integrert planlegging og automatisk sporing gjør at antall manuelle arbeidstimer samt unødvendige godsforflytninger kan reduseres kraftig og dermed spares store kostnader.

Erik Hovstad

Head of Business Development, NetNordic

Digitalization – Two birds with one stone!

By fully digitalizing the operational processes you will achieve significant cost-reductions and at the same time be able to introduce strong security measures for your mission critical ICT systems.

Aker BP ASA has digitalized and optimized the operational processes on Ivar Aasen, and will deploy this methodology and system to other assets as well. By doing this Aker BP is securing compliance with PTIL’s recommended guidelines such as NOG 104, NOG 088 and IEC62443.

The presentation will show how NetNordic SHIELD has been utilized in mission critical ICT systems to reduce risk by having complete control over who has access at any given time, if the users access is eligible, and last, but not least, being able to do an audit.

Mr. Erik Hovstad has a Masters degree in Telecommunications (Sivilingeniør NTH 1985), and has throughout his professional career had the pleasure of being involved in design, development, integration and sales of advanced ICT solutions. Mr. Hovstad has previously had leading positions in companies such as Get, NextGenTel, HP, Nokia and Telenor.

Kevin Donaldson

Europe Analytics lead Resources market unit (Energy, Chemicals, Natural Resources, Utilities), Accenture

Digitalization of Supply Chain and Operations in Upstream Oil and Gas

Digitalization of Supply Chain and Operations in Upstream Oil and Gas: Where is the market, What does it take to Succeed, Successstories.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn