Hoveddel Side topp

Siden oppdateres fortløpende

20 minutes about Aker BP – today and tomorrow

Paula Doyle – CDO, Aker BP

Energi og IT-systemer

AI, big data. Analytics, prediksjon, automasjon – mange begreper, hva gir de?

Ole Bachke – advokat og partner, Advokatfirmaet Føyens IKT Media team

I en datadrevet og digitalisert verden vil den som har kontroll på data og vite hvordan disse skal brukes for å predikere en hendelse for å kunne agere i forkant kunne ha et stort kommersielt forsprang. Man må da ha kontroll på den digitale verdikjeden. Man må ha en legitim kontroll over data, kontraktskjeden må være på plass, konkurransefortrinn må beskyttes og alt må gjøres på en trygg måte innen rammene av regulatorisk lovgivning slik som sikkerhetslov, NIS 2 og GDPR.

Mulighetsrommet og juridisk rammeverk for å lykkes vil bli gjennomgått.

Bachke har over 20 års erfaring med IT-rett. Han har bistått en rekke klienter med deres digitaliseringsreise. Han er en erfaren forhandler og bistår jevnlig med inngåelse av IT-kontrakter, både på kunde og leverandørsiden. Bachke er «trusted advisor» for en rekke klienter. Han har god kontroll på det regulatoriske landskapet og har blant annet ledet flere av de største GDPR-prosjektene i Norge.

Enabling the digitalization of the operations – a look into core capabilities of the digital future

Jone Joakimsen – Operations Manager, Digital Excellence, Aker BP
Harri Kulmala
– Head of Digital Core and Strategic Sales, Tietoevry Tech Services

How to address the increased complexity while building the trust in the digital ecosystem towards autonomous operations?

In this session Aker BP and Tietoevry will share insights of new digital capabilities supporting the industrial scale operations. We will dive into how end-to-end monitoring enabled digital twin & data operations, autonomous operations enablement via edge/cloud capabilities at the asset and thoughts on how to approach and develop the digital capabilities development by combining IT, digital and OT to a holistic solution for the future.

Når IT møter OT: Konsekvenser for sikkerhet og operasjonell effektivitet

Erling Rahbek – seniorkonsulent, Conscia Norge AS
Magnar Barsnes – sikkerhetsevangelist, Conscia Norge AS

Hvor galt kan det gå dersom du ikke har 100% kontroll på hva som er IT og hva som er OT? Og har OT-miljøet avhengigheter til OT-nettverket, som du kanskje ikke tenker på når du jobber med IT?

Sammensmeltingen av IT og OT har pågått i flere år, både til irritasjon og glede. På veien kan dette medføre store utfordringer, ikke bare fra et sikkerhetsperspektiv, men også fra et operasjonelt perspektiv.

Conscia presenterer en hendelse fra virkeligheten hvor det kunne gått skikkelig galt - og viser hvilke tiltak som ble truffet for å sikre at dette ikke kan skje igjen.

Lyses ERP-reise med Dynamics 365-plattform

Randi Mjelstad – Forretningsrådgiver, Lyse
Glenn Roger Hisdal – IT-direktør, Lyse
Erik Bredo Larsen – Managing Director, Cepheo

Lyse leverer alt fra strøm og mobil til TV og fiber med høy kvalitet og fleksibilitet.

Bli med på et spennende møte med Glenn Roger Hisdal og Randi Mjelstad fra Lyse, Erik Bredo Larsen hos Cepheo, som forteller om hvordan Lyse har fått en systemplattform basert på Microsoft Dynamics 365 som håndterer deres varierte og stadig skiftende behov.

Du vil få innblikk i hvordan forretningsverdi sikres i et konsern som er i kontinuerlig utvikling og opererer innen flere bransjer.

Unleashing AI and humans in the battle against future threats

Jan Aril Sigvartsen – Senior Executive Advisor, Orange Business

Established companies with proud histories must rethink how they operate in this age of advanced AI. Putting AI within business operations, as you should in order to be efficient, also open up for fundamentally new security scenarios. Additionally, today's geopolitical situation have changed the attacker motivation which leads to new forms of attack and infiltration.

How should you approach cyberdefense as a consquence of "AI everywhere" and how does this affect of you operate your business, your IT and departments?

Let's explore the topic from different angles and start gearing up your company for this AI-driven battleground.

What do you get if you mix up a life-long extreme sport passions with digital entrepreneurship? Jan Aril Sigvartsen has spent his whole career in the disruptive areas of value creation by combining it with different perspectives on risk and business sustainability. He's a key influencer on industries and multi national companies, demystifying digital practices, tailoring them to new business visions and inspiring human potential.

Using AI to optimize engineering solutions and services

Jon Olav Abeland – Senior Program Manager, Microsoft
Stig Martin Fiskå – Global Head of Cognizant Ocean

In today’s business landscape, companies can leverage artificial intelligence (AI) to supercharge project execution and delivery. By enabling our associates with AI, we can automate tasks, identify patterns, and actively use insights to boost efficiency and drive growth. The perhaps most vital change is that we no longer need to collect and have perfect data in systems, as AI is now at everyone’s fingertips.

Let us look at how you can enrich and use your own data in the context of the new Large Language Models and Generative AI.

Welcome to your supercharged AI business age.

Transformasjonen av cybersikkerhet gjennom automasjon

Torbjørn Lium – Senior Security Analyst, DNB
Roger Storløkken
 – Senior Information Security Advisor, mnemonic
Jesper Olsen
 – Chief Security Officer (EMEA North), Palo Alto Networks

I en verden preget av stadig nye trusler og den økende kompleksiteten i vår digitale infrastruktur, står vi overfor en kritisk utfordring.

Velkommen til foredraget som utforsker den presserende nødvendigheten av å tenke nytt når det gjelder cyber sikkerhet. Automatisering av arbeidsprosesser gir ikke bare muligheten til å håndtere den voksende arbeidsmengden, men det åpner døren til et revolusjonerende paradigmeskifte – fra raskere hendelseshåndtering til frigjøring av tid for proaktivt arbeid

Oppdag hvordan denne transformasjonen ikke bare gir et mer treffsikkert forsvar, men også gjør analyse og hendelseshåndtering til en spennende arena for de som vokter våre virtuelle grenser.

Data-driven horizons in the energy sector: cultivating expertise and technology

Robin Steen – Leader Technology Management, Equinor
Eivind Halmøy Wolden – dataarkitekt, Sopra Steria

The journey to becoming a data-driven business in the energy sector is filled with unique challenges and opportunities. This talk offers critical insights into how scalable organizational structures and the empowerment of domain experts pave the way for transformation. We will share practical lessons from building platforms that facilitate data-driven insights, harmonizing technical innovation with human expertise. Discover the effective strategies and blueprints that lead to success in harnessing value from data potential in the energy sector.

Robin har rollen som Delivery Lead i Equinor. Ansvarsområdet er analytiske løsninger innen Marketing & Supply. Her har han med sine 15 team bygd opp et rammeverk for å ta frem dataprodukter. Fokus har også vært på beslutningstøtte basert på maskinlæring og visualisering, samt applikasjoner som støtter automatisert trading. Han startet i Equinor (Statoil) i 1996 og har vært IT Business Analyst, Leading Advisor, prosjektleder og har hatt ulike lederroller. Han har siden 2005 vært en Agile-forkjemper klokketro på at veldrevne, langlevde team er nøkkelen til effektive og gode leveranser. Han har fått lov til å bygge leveanseorganisasjoner fra bunnen flere ganger.

Eivind jobber som dataarkitekt i Sopra Steria. Han har siden 2016 vært involvert i en rekke prosjekter der han har hjulpet bedrifter med å skape innsikt fra sine data. Eivind har jobbet mye i Azure og med sky generelt. Han er en dreven foredragsholder som deler av sin kunnskap og kompetanse.

Mediefiler og metadata: Hvordan PGS sikrer full kontroll og samsvar med GDPR

Anders Otnes – Digital Marketing Specialist i PGS (AO)
Øystein Syversen
– Business Developement Director i Fotoware 

Med en ledende flåte av seismiske undersøkelsesfartøyer, kontorer i 12 land og 1000 ansatte, har PGS store samlinger med mediefiler, som må organiseres på en kontrollert og trygg måte. Oppdag hvordan PGS sikrer effektiv filhåndtering i samsvar med GDPR, for sikker kommunikasjon på tvers av landegrenser.

Digital redlining process for P&ID:

The Future of Refinery Documentation

Florian Neuböck – Advisor Digital Transformation, OMV
Mirzan Mohideen – Department Lead Techn. Doc. All Refineries, OMV
Daniel Cosby – Solutions Expert, M-Files

In today's rapidly evolving industrial landscape, staying ahead of the curve is crucial for businesses to thrive. OMV, a renowned name in the refinery sector, recognized the need for a paradigm shift in their manual update process for P&IDs. With the aim of streamlining operations and maximizing efficiency, OMV embarked on a digital transformation journey.

Discover how OMV changed their manual update process with a cutting-edge digital redlining system for P&IDs. By seamlessly integrating 2D isometric drawings and 3D digital twins, OMV ensures up-to-date technical documentation, taking their operations to the next level.

Florian Neuböck, Advisor of Digital Transformation at OMV, takes the stage to unveil how OMV digitalized their redlining process for P&IDs. Neuböck will shed light on how this innovative system has transformed the refinery business, ensured up-to-date technical documentation and enhanced collaboration among various disciplines and stakeholders.

Drawing upon his extensive experience as the Department Lead for Technical Documentation at OMV's refineries, Mirzan Mohideen will provide valuable insights into the challenges faced during the transition to a fully digital redline process and how OMV successfully overcame these obstacles to create a seamless workflow that drives productivity and accuracy.

Gain valuable insights from OMV's Florian Neuböck and Mirzan Mohideen, alongside M-Files Solutions Expert, Daniel Cosby, as they discuss the collaboration between disciplines and stakeholders, both internal and external, facilitated by the M-Files automated platform for knowledge work.

Achieving net-zero by 2050

Petros Stavroulakis – Product Owner, Network and Communication Security, Equinor ASA

Atea, Cisco and Equinor have a long-term strategic collaboration in the areas of security and network.

Equinor has set a clear path towards achieving net-zero by 2050. The presence of low carbon, CCS and renewables in the company`s strategic agenda has never been stronger. This ambition creates challenges and opportunities for Equinor’s IT/OT network, security and IAM infrastructure.

What is the short-, medium- and long-term strategy for facilitating existing and future IT/OT-business needs, and how can automation and AI become enablers for achieving a safe and sustainable future?

OT cybersecurity, how to navigate successfully in a multivendor and multisite world

Ari Rajamäki –  Product Manager for Cybersecurity, Valmet

Production and process industry digitalization and connectivity to IT services and cloud introduces new threats in OT. New connections and smart IoT devices tear down the ICS isolation myth. 

Assets owners have challenges to follow fast patch and vulnerability management processes. Threat and vulnerability detections and asset inventories from these environment can be easily implemented and automated.

What are the immediate protection and mitigations that can be provided for these environments before the final remediations, and upgrades can be implemented.

Presentation describes what are the modern DCS delivery cybersecurity controls and measures to protect from fast evolving cybersecurity threat, because bad guys are not stopping. What are the advantages when implementing ICS vendor provided cybersecurity controls and services

Presentation will discuss above topics and insight of Valmet for improving DCS product security, related services and how information security and risk management processes are reshaping DCS deliveries.

Ari is Product Manager for Cybersecurity in Valmet - a leading global developer and supplier of process technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. He works in the Automation Systems business line helping customers’ OT asset owners in risk management, countermeasure and threat monitoring implementation projects.

He holds a Master of Engineering in Cybersecurity and GIAC GICSP & ISA IEC62443 certificates. Ari has over 20 years of experience in the IT domain, and for the last 10 years he has been working in OT environments.

Kunstig intelligens, IoT, stordata og smidige roboter

– KAEFER BLU utvikler fremtidens løsninger for prediktivt vedlikehold

Arve Martinsen – CEO, Kaefer Blu AS
Svein Olav Hegerland – enhetsleder, Bouvet Norge AS

Utforskningen av kunstig intelligens, internett av ting (IoT), stordata og smidige roboter har resultert i betydelige fremskritt i arbeidet med å øke sikkerheten til ansatte og samtidig oppnå bedre oversikt over integriteten på fysiske installasjoner.

Denne innovative tilnærmingen gir muligheten til å gå fra syklusbasert og reaktivt vedlikehold til prediktivt vedlikehold, og Kaefer Blu deler innsikt om deres arbeid i denne retningen. Utforsk også den unike "Monkeybot"-roboten som parallelt utvikles for å installere fuktsensorer i ekstreme miljøer.

BW Energy oppdaterer sin sky gjennom Cegal Cetegra og Nasuni

Jeffrey LaMotte – IT-manager i BW Energy 

Cegal er stolte av å presentere  Jeffrey LaMotte, IT-manager i BW Energy til  årets Energyworld!
BW Energy er et lete- og produksjonsselskap (E&P) involvert i anskaffelse, utvikling og produksjon av olje- og naturgassfelt, og har majoritetsinteresser i tre hydrokarbonlisenser i Gabon, Brasil og Namibia. 

Selskapet konsentrerer seg om utprøvde hydrokarbonfelt med betydelig oppsidepotensial for å utnytte intern teknisk, operasjonell og bassengekspertise med ombrukt infrastruktur. BW Energys team av svært dyktige E&P-fagfolk innen alle disipliner har vist suksess i store bassenger rundt om i verden.

BW Energy er en spennende kunde for Cegal. Selskapet tar nå i bruk Cegal Cetegra og Nasuni, som gir ytterligere ytelse, muligheter, vedlikehold og sikkerhet for skyløsninger.

Når blind tillit styrer din konto og tilgangsadministrasjon

Thommy Mikkelsen – Departement Manager Security – Identity and Access Management, Advania Norge AS

I en moderne infrastruktur, der behovet for bedre kontroll over tilganger blir avgjørende, står organisasjoner overfor paradokser når endrede trusselbilder møter kravene til administrasjon av kontoer og tilganger.

Thommy Mikkelsen, med over 25 års erfaring, har ledet prosjekter som adresserer behovene til organisasjoner innen IAM (Identity and Access Management) i en tid med nye trusler og økende krav. Han utforsker kompleksitetene tilknyttet Identity Governance and Administration (IGA) og søker optimale løsninger for organisasjoner i både offentlig og privat sektor, med fokus på endringer i trusselbilder og modernisering av løsninger. Mikkelsen tilbyr verdifull innsikt basert på daglig arbeid med moderne løsninger innen IT-sikkerhet.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn